ChristenUnie-SGP wil Nederlandse vlag in raadszaal

Nederlandse vlag.jpg
Logo CU-SGP vierkant
Door Webredactie Nissewaard op 7 november 2017 om 12:00

ChristenUnie-SGP wil Nederlandse vlag in raadszaal

De ChristenUnie-SGP wil dat de Nederlandse vlag binnenkort in de raadszaal van de gemeente Nissewaard komt te hangen. Op de raadsvergadering van woensdag 8 november zal de partij hierover een motie indienen.

Bernard Tebrugge, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP: 'Vorige week heeft de Tweede Kamer ingestemd met een voorstel van de SGP om de nationale driekleur op te hangen in ons parlement. Het lijkt ons logisch om hetzelfde te vragen voor de raadszaal in Nissewaard. De vlag van Nederland heeft een mooie en duidelijke functie als symbool van ons land. Nissewaard is een typische Nederlandse gemeente, met Nederlandse inwoners en een Nederlandse identiteit en mentaliteit. Dat mag, wat de ChristenUnie-SGP betreft, ook duidelijk worden gemaakt in de vergaderzaal van de gemeenteraad. Naast het portret van de koning óók onze nationale driekleur. Het hoort bij Nissewaard en bij Nederland!'

De tekst van de motie luidt als volgt:

De gemeenteraad van Nissewaard, in vergadering bijeen op 8 november 2017,

constaterende, dat in de vergaderzaal van ons nationale parlement binnenkort een Nederlandse vlag komt te hangen,

overwegende dat in de vergaderzaal van de gemeenteraad de nationale vlag van Nederland een mooie en duidelijke functie heeft als symbool van onze natie,

van mening dat ook in de vergaderzaal van de gemeenteraad van Nissewaard de nationale driekleur een plaats verdient,

verzoekt het college stappen te ondernemen die ertoe leiden dat ook in de raadszaal van Nissewaard de nationale vlag van Nederland zichtbaar wordt gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van ChristenUnie-SGP:
B.J. Tebrugge

Labels: , , ,