Fractie 2018-2022

De ChristenUnie-SGP-fractie

De ChristenUnie-SGP heeft een zetel in de gemeenteraad van Nissewaard. Die wordt ingenomen door fractievoorzitter Bernard Tebrugge. Daarnaast maken ook twee steunfractieleden deel uit van de fractie, namelijk Jonathan Vroombout en Hans Harlaar. In de afgelopen raadsperiode waren er vier commissies. Binnenkort zal hier de nieuwe verdeling van de commissies te zien zijn,

Commissie Bestuur
Commissie Welzijn
Commissie Leefomgeving
Commissie Zorg en Werk

De fractie komt meerdere keren per maand bij elkaar om de gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen voor te bereiden. Samen worden de te bespreken documenten doorgenomen en de standpunten bepaald over die onderwerpen. Ook zaken die de fractieleden van inwoners  te horen krijgen worden hier besproken.

Heeft u interesse in het raadswerk of wilt u eens een fractievergadering bijwonen? Neem dan contact met ons op via het emailadres wat hiernaast staat onder het kopje 'Contact'. Ook wanneer u ons over zaken die spelen in de Gemeente Nissewaard wilt spreken of informeren, schroom dan niet.