Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Uw steun kunnen we goed gebruiken!

Als SGP zijn wij voortdurend op zoek naar leden. Misschien loopt u er al langer over te denken omdat de standpunten van de SGP ook uw mening vertegenwoordigen.

Nieuw leden zijn hartelijk welkom. Via de knop "Word lid" kunt u zich aanmelden. Meer informatie over het lidmaatschap en hoe u lid kunt worden kunt u krijgen bij het secretariaat van de SGP-afdeling Voorne-Putten. De contactgegevens staan onderaan deze pagina. Uiteraard kunt u daar ook terecht met uw vragen over het functioneren van de SGP-afdeling Voorne-Putten.

Missie

De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. De SGP komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid vrijheid van burgers waarborgt. De SGP stáát ervoor.

De Bijbel, het Woord van God, is voor ons de basis van waaruit politieke standpunten worden bepaald en discussies gevoerd. Nu staat in de Bijbel niet voor alles direct een oplossing beschreven. De Bijbel heeft echter een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij, als plaatselijke SGP-afdeling, geloven dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor de gemeente Nissewaard. Daarom zijn onze lokale standpunten hierop gebaseerd.

Structuur

De SGP is een landelijke politieke partij met leden en lokale afdelingen. Als SGP-lid bent u zowel lid van de landelijke partij als van een lokale afdeling. Eind 2017 heeft de SGP-afdeling Voorne-Putten ongeveer 60 leden. Meer informatie over de structuur kunt u hier vinden.

Geschiedenis

De SGP-afdeling Voorne-Putten is halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw opgericht als "Kiesvereniging Voorne-Putten en Rozenburg". Als gevolg van de verstedelijking in de jaren 80 is deze kiesvereniging gesplitst tot twee kiesverenigingen; "Spijkenisse-Rozenburg" en "Westvoorne". Vanaf 1 januari 2017 zijn beiden opgegaan in de nieuw gevormde SGP-Afdeling Voorne-Putten.
Vanaf 1986 hebben de SGP en de toenmalige RPF en GPV met één lijst meegedaan aan de verkiezingen in Spijkenisse. Vanaf 2001, na het samengaan van de het GPV en de RPF,  als ChristenUnie-SGP.
In de gemeenteraad van Spijkenisse hadden de partijen één zetel. Sinds de herindelingsverkiezing van 2015 bestaat de ChristenUnie-SGP-fractie in Nissewaard uit twee leden.

Fractie

Namens de SGP zitten Jonathan Vroombout als raadslid en Leo Harlaar als steunfractielid in de ChristenUnie-SGP-fractie.

Bestuur

Leo Harlaar Voorzitter
Jacolien Saarloos Secretaris
Peter Hoogendoorn Vice-voorzitter
Wouter van den Hil Penningmeester
Jan Lodder Algemeen adjunct

Contact

Mw. J.P.H. Saarloos-de Bruijne
Sterrebos 4
3216 AV Abbenbroek

e voorne-putten@sgp.nl
t 0181-374199