ChristenUnie

Wij hebben uw steun nodig!

Bij de ChristenUnie verwelkomen we graag nieuwe (actieve) leden. Via de knop “Word lid” kunt u zich aanmelden als lid van de ChristenUnie.

Voor meer informatie over hoe u actief kunt worden bij de ChristenUnie Nissewaard kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, Cees Tebrugge. Zijn contactgegevens vindt u beneden aan deze pagina. Ook voor andere vragen over de ChristenUnie Nissewaard kunt u hem bereiken.

Missie 

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het Woord van God. 

De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.

Structuur

De ChristenUnie is een landelijke politieke partij met leden en lokale afdelingen. ChristenUnie-leden zijn zowel lid van de landelijke partij als van de lokale afdeling. De ChristenUnie Nissewaard heeft ongeveer 50 leden. Voor meer informatie over de partijstructuur klikt u hier.

Geschiedenis

De ChristenUnie Nissewaard is opgericht op 19 april 2001 als ChristenUnie Spijkenisse door middel van een fusie van de RPF en het GPV. Doordat er in 2014 herindelingsverkiezingen waren door een fusie van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse, werd de afdeling veranderd in ChristenUnie Nissewaard. Vanaf 1986 hebben de RPF, het GPV en de SGP al met één lijst meegedaan aan de verkiezingen in Spijkenisse. Vanaf 2001 dus als ChristenUnie en SGP. In de gemeenteraad van Spijkenisse hadden de partijen steeds één zetel, maar sinds de herindelingsverkiezingen in Nissewaard hebben de partijen twee zetels.

Fractie

Namens de ChristenUnie zitten Bernard Tebrugge en Hans van Lien in de ChristenUnie-SGP-fractie. Bernard als fractievoorzitter en Hans als steunfractielid.

Bestuur

Gosse de Bruijn Voorzitter
Cees Tebrugge Secretaris
Anneke Guijt Penningmeester
Samuel Ekpo Algemeen bestuurslid

Contact

Dhr. J.C. Tebrugge
Jupiterstraat 36
3204 BG Spijkenisse

jctebrugge@gmail.com
t 06-12867625