Gezondheid in Nissewaard

Bernard Tebrugge 01
Door Bernard Tebrugge op 28 februari 2022 om 23:38

Gezondheid in Nissewaard

Gezondheid is van grote invloed op de prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. De ChristenUnie-SGP Nissewaard streeft naar een gezonde levensstijl voor alle inwoners. 

Dat is allereerst de eigen verantwoordelijkheid voor de inwoners zelf, maar het gaat ook de samenleving aan. De ChristenUnie-SGP wil investeren in preventie en voorlichting, zodat inwoners (langer) gezond blijven. Wij willen dat alle inwoners en m.n. ook jongeren gezond en vrij van verslavingen opgroeien. Bij een gezonde levensstijl hoort voldoende bewegen, gezonde voeding en fijne sociale contacten en perspectief. De politiek moet dus steeds op zoek naar goede (rand)voorwaarden om de gezondheid van haar inwoners zo optimaal mogelijk te houden of te krijgen.

Hoe kunnen wij hier in de gemeenteraad invulling aan geven? Denk bijvoorbeeld aan het versterken van de financiële middelen en de organisatie van onze jeugdzorg, of denk aan voorlichten op scholen over een gezonde levenswijze.

Wil je meer lezen over onze plannen over de volksgezondheid in Nissewaard? Bekijk ons verkiezingsprogramma op deze website!