Week van zorg en welzijn

Jonathan Vroombout 01
Door Jonathan Vroombout op 13 maart 2018 om 11:55

Week van zorg en welzijn

In de 'week van zorg en welzijn' openen vele zorginstellingen maar ook GGZ-instellingen, zorgboerderijen, huisartsen, buurthuizen, enzovoort hun deuren voor het publiek.

Deelnemende instellingen willen op deze wijze inzicht geven in wat zij doen voor de maatschappij. ChristenUnie-SGP draagt dit initiatief dan ook een warm hart toe: er is heel wat te beleven binnen onze gemeentegrenzen. Ook kunnen de medewerkers, de vakmensen en vrijwilligers wel een stukje meeleven en extra waardering gebruiken. 

Laten we trots zijn op al het werk wat er verricht wordt ter verzorging en ter ondersteuning van onze naasten. Klik op onderstaande link om te kijken welke instellingen bij u in de buurt de deuren openstellen voor het publiek.

Labels: , , , , ,