Een nieuw jaar

Boks - jong en oud
Jonathan Vroombout 01
Door Jonathan Vroombout op 3 januari 2018 om 19:10

Een nieuw jaar

Het jaar 2017 ligt weer achter ons. En wat is ook dat jaar snel voorbijgevlogen... Binnen en buiten de fractie zijn we er in het achterliggende jaar regelmatig bij bepaald hoe broos het mensenleven is. Leven en dood: het grootst denkbare contrast. Voor de landelijke partijen die ik lokaal vertegenwoordig was, en is, het thema ‘Leven’ altijd een belangrijke drijfveer om politiek actief te zijn. Dit zal ook niet veranderen: we zijn immers gemaakt om te leven. Dat leven is dan ook alleszins beschermwaardig!

2017 was voor de ChristenUnie-SGP-fractie een actief jaar. Wat mij betreft was het hoogtepunt dat er voor het uitvoeringsplan ‘Thuis in de Wijk’ door onze fractie extra aandacht is gevraagd om dementerende ouderen niet in de kou te laten staan, maar hen met liefde en behulpzaamheid te omringen: Nissewaard dementie-vriendelijke gemeente. De aanwezige fracties en de wethouder stemden er mee in om dit aandachtsgebied mee te nemen in het plan.

Ik ben geen ‘koppensneller’ die graag wekelijks in alle lokale media te vinden is: effectieve politiek is wat mij betreft doordacht vragen en constructief meedenken. Dus niet hard roepen in en op allerlei media. De meeste resultaten en de beste houding bij wethouders heb ik ervaren door voornamelijk buiten de raadsvergadering om de vragen te stellen.

Er ligt weer een spannend jaar voor ons, waarin weer veel staat te gebeuren en waar ik mijn steentje ook graag aan wil bijdragen. Wat de toekomst brenge moge: het loopt God nooit uit de hand; alles verloopt volgens Zijn plan, uitmondend voor velen in eeuwig Leven. Dat gevoel en die zekerheid maakt mij gelukkig. Ik gun het u ook van harte!

Labels: , ,