SGP-kamerlid komt langs bij boeren in Nissewaard

Timo Tiggelman gezicht.jpg
Door Timo Tiggelman op 12 maart 2022 om 15:54

SGP-kamerlid komt langs bij boeren in Nissewaard

Verslag werkbezoek Roelof Bisschop bij Akkerbouw en Loonbedrijf Gebr. Van Bergeijk in Zuidland 

Maandag 7 maart verzamelden ruim 20 belangstellenden zich in de kantine van het bedrijf van de Gebr. Bergeijk aan de Krommedijk 7 te Zuidland. Roelof Bisschop (2 e Kamerlid van de SGP) kwam op werkbezoek. Bij een kopje koffie of thee werd eerst even bijgekletst. Toen iedereen in een halve kring zat, begon het programma.

Timo Tiggelman heette allen welkom en opende het werkbezoek met het lezen van Genesis 41 en
gebed. Wat haalden we uit het verhaal van Jozef in Genesis 41? Het belang van goed beleid voor een
volk, vooral rondom de voedselvoorziening. 


Daarna bekeken we een filmpje gemaakt naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het bedrijf.
Vervolgens schetste  Rens van Bergeijk, met ondersteuning van beelden (powerpoint), de manier
waarop door het bedrijf de akkerbouw wordt uitgevoerd. Kenmerken daarbij zijn groenbemesting en
daardoor zo min mogelijk gebruik van kunstmest. (Niet om het één of ander, maar de productie van
kunstmest maakt ca. 25% van het gasgebruik in Nederland uit.) Er wordt niet geploegd. Typerend is
daarbij dat je op het groene land de meeuwen naar wormen ziet zoeken. Anders zie je die vooral na
het ploegen in grote getale. Deze manier van werken resulteert in een lagere teeltopbrengst, maar
dat wordt gecompenseerd met een hogere kwaliteit waardoor het product meer oplevert.

In alle keuzes die worden gemaakt door het bedrijf, moet de stikstof wetgeving in acht worden genomen.
Dat houdt wel in dat boeren in Nederland zich een weg moeten kappen door een jungle van
bureaucratische moeilijkheden. In de zaal ontstonden discussies over de rol die de SGP daarin heeft
gespeeld. Ook was er veel belangstelling voor de manier waarop de gebroeders Bergeijk daarmee
omgaan. 


Hierna kreeg Roelof Bisschop de gelegenheid om zich voor te stellen. Als lid van een kleine fractie
heeft hij veel portefeuilles: onderwijs, cultuur en wetenschap, Europese zaken, binnenlandse zaken
(waaronder politie), vreemdelingenzaken en migratie. Maar als boerenzoon heeft de landbouw zijn
bijzondere aandacht.
Hij kon in alle rust de keuzes die de SGP maakt, met name rond landbouw en stikstof, nader
verklaren. Daarna was er een korte pauze waarin er druk met Roelof werd gediscussieerd.


Hij legde na de pauze uit waarom de SGP ingestemd heeft met de Stikstofwet. Ook stond hij stil bij de
oorlog in Oekraïne en de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de voedselzekerheid ook in
Nederland. Voor sommige producten, zoals graan en zonnebloemolie is Nederland afhankelijk van
import uit met name Oekraïne. Door de oorlog is het zaaien onmogelijk, en dus zal er in het najaar
ook niet geoogst kunnen worden.


Eén bezoeker wilde benadrukken hoe belangrijk het is voor de verschillende bestuursorganen dat zij
zich laten bijpraten door deskundigen. Het gebeurt al wel, erkende de spreker, maar hij mist
terugkoppeling uit de Statenfractie en vanuit de gemeenteraadsfractie.  
Na een levendige discussie waarbij ook ander zaken aan de orde kwamen werd de bijeenkomst
gesloten.


Jan Lodder bedankte Roelof Bisschop voor zijn aanwezigheid en inbreng deze middag. En
overhandigde aan Roelof een kratje met streekproducten en een enveloppe met inhoud. Ook Rens
Bergeijk werd op soortgelijke wijze bedankt voor de gastvrijheid en de presentatie van hun bedrijf.
Vervolgens sprak Jan een dankgebed.
Hierna volgde nog een rondleiding over het bedrijf waarin Rens van Bergeijk ons voorbeelden liet
zien van de manier waarop in hun bedrijf wordt gewerkt. 
Al met al voor iedereen een leerzame middag.

Geschreven door:
Leo Harlaar