Biddag voor Gewas en Arbeid

Timo Tiggelman gezicht.jpg
Door Timo Tiggelman op 9 maart 2022 om 23:22

Biddag voor Gewas en Arbeid

Vandaag was het Biddag voor Gewas en Arbeid voor de meeste kerkgemeenschappen in Nissewaard. De ChristenUnie/SGP hoopt dat dit voor u een dag was van bezinning, een dag om dichter bij God te komen, was.  Lees hieronder de relevante bijbeltekst die wij voor u hebben uitgekozen. 

Psalm 4 (HSV)

1Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel.

2Als ik roep, verhoor mij,

o God van mijn gerechtigheid!

In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt.

Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.

3Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken?

Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? Sela

4Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd;

de HEERE hoort als ik tot Hem roep.

5Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Sela

6Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.

7Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?

Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!

8U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven

dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden.

9 In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEEREdoet mij veilig wonen.

Amen!