Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

Nr. 1 Bernard Tebrugge

Mijn naam is Bernard Tebrugge. Ik ben 49 jaar, geboren in Vlaardingen en woon al sinds 1969 in Spijkenisse. Ik ben in 1992 getrouwd met Sandra. We hebben drie dochters, waarvan de jongste nog thuis woont.

Ik ben sinds 1997 met veel plezier leerkracht in het basisonderwijs. Inmiddels heb ik in alle groepen 4 t/m 8 les gegeven. Dus alleen bij de kleuters niet. Ik zit in de gemeenteraad sinds 2008. Eerst in de raad van Spijkenisse en daarna, vanaf 2015, in die van Nissewaard.

In 1969 was ik één jaar toen mijn ouders en ik in de wijk Groenewoud in Spijkenisse gingen wonen. Tussentijds heb ik in de Gildenwijk gewoond, maar ben nu weer terug in Groenewoud. Onze wijk, de naam zegt het al, is groen, maar er is ook veel water. Groenewoud is ook een mooie, vrij rustige wijk die niet al te ver bij het centrum van Spijkenisse vandaag ligt. Er zijn veel en goede voorzieningen, zoals een supermarkt en een verzorgingshuis.

Ik heb mij opnieuw kandidaat gesteld voor de ChristenUnie-SGP Nissewaard. De reden is eigenlijk eenvoudig. De ChristenUnie-SGP Nissewaard is de beste partij in onze gemeente! Zij heeft de beste standpunten voor al onze inwoners. De ChristenUnie-SGP is een christelijke, consistente en constructieve partij. Daarin herken ik mijzelf. In Nissewaard gaan we vooral voor groen, sociaal en veilig! Er gaat veel goed, maar er zijn zeker zaken voor verbetering vatbaar. Op het gebied van de veiligheid moet het aantal woninginbraken terug en willen wij meer zichtbare handhavers in de wijken. Bij nieuwbouw en renovatie van wijken moet er veel groen in het straatbeeld terugkomen. Dat geldt ook voor het stadscentrum. De leegstand daar moet weg. Als er dan toch zoveel woningen bij moeten in Nissewaard, dan is het zaak dat daar goede starterswoningen en woningen voor ouderen komen. Het ouderenbeleid is trouwens een speerpunt voor de ChristenUnie-SGP. Er zullen de komende jaren veel ouderen bij komen in onze gemeente. Wij willen passende woningen en goede voorzieningen voor hen. En ja, de bereikbaarheid van onze gemeente, die moeten we natuurlijk ook in de komende periode gaan aanpakken.

Mijn Bijbelse boodschap aan de lezer is er één die mij al talloze malen blij heeft gemaakt, getroost en bemoedigd. En ik ben niet de enige. In Johannes 8 zegt Jezus: ‘Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Bernard Tebrugge (Spijkenisse, ChristenUnie)

Nr 2. Timo Tiggelman

Foto kandidatenlijst site Mijn naam is Timo Tiggelman. Ik ben 19 jaar, geboren in Breda en sinds een klein jaar woonachtig in Spijkenisse. Ik heb het grootste deel van mijn leven gewoond in Katwijk aan Zee, daarvoor in Geldermalsen. 

In het dagelijks leven studeer ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik studeer daar, naast een normale bachelor rechtsgeleerdheid, ook een notariële bachelor rechtsgeleerdheid. Ik ben dus veel bezig met inhoudelijke juridische vraagstukken die,
in veel gevallen, zich ook tot de politiek betrekken.

Naast mijn studie ben ik een echte SGP-Jongere. Bij de jongerenpartij van SGP ben ik zowel landelijk bij sociaaleconomische
zaken en de ledenwerving, als lokaal bij de commissie Katwijk actief. Ook heb ik in een campagnecommissie gediend. Ik stel mij binnen zulke organisaties op als een initiatiefnemer, iemand die het team op sleeptouw neemt en er voor zorgt dat wij de
organisatie dienen in de vorm van leuke activiteiten, campagnes of interessante statements en artikelen. Op deze manier kom ik ook veel in contact met andere SGP(J)’ers, daar kan ik veel energie uit putten. 

Ik kom oorspronkelijk uit PKN kringen, uiteindelijk heb ik zelf mijn weg op politiek en kerkelijk gebied moeten vinden. Die heb ik op politiek gebied uiteindelijk gevonden bij de SGP. De stabiliteit en het bijbelgetrouwde karakter van de SGP spreken mij erg aan. Ook op economisch gebied kom ik erg goed overeen met de SGP. Ik ben mij ervan bewust dat er, vooral in 2021, veel landelijke verschillen zijn tussen CU en SGP. De onderwerpen waar frictie is ontstaan vind ik niet terug op gemeenteraadsniveau, wij zitten in Nissewaard in een seculiere raad waar genoeg werk te doen is voor ons christenen. Het is daarom een goede zaak dat we samen blijven plakken en samen zoeken naar de weg van naastenliefde. 

Mijn persoonlijke focus zal de komende jaren zeker liggen op het sociaal domein, de jeugd stimuleren en sturen op het gebied van een gezonde levensstijl en mentale gezondheid, en de zondagsrust. Ik ben er van overtuigd dat ik met mijn achtergrond en mijn jonge bevlogenheid een stevige bijdrage kan leveren aan de fractie. Ik kijk uit naar de gemeenteraadsperiode 2022-2026 en ik ben er van overtuigd dat ik als raadslid de CU-SGP goed zal dienen. 

Timo Tiggelman (Spijkenisse, SGP)