Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

Nr. 1 Bernard Tebrugge

Mijn naam is Bernard Tebrugge. Ik ben 49 jaar, geboren in Vlaardingen en woon al sinds 1969 in Spijkenisse. Ik ben in 1992 getrouwd met Sandra. We hebben drie dochters, waarvan de jongste nog thuis woont.

Ik ben sinds 1997 met veel plezier leerkracht in het basisonderwijs. Inmiddels heb ik in alle groepen 4 t/m 8 les gegeven. Dus alleen bij de kleuters niet. Ik zit in de gemeenteraad sinds 2008. Eerst in de raad van Spijkenisse en daarna, vanaf 2015, in die van Nissewaard.

In 1969 was ik één jaar toen mijn ouders en ik in de wijk Groenewoud in Spijkenisse gingen wonen. Tussentijds heb ik in de Gildenwijk gewoond, maar ben nu weer terug in Groenewoud. Onze wijk, de naam zegt het al, is groen, maar er is ook veel water. Groenewoud is ook een mooie, vrij rustige wijk die niet al te ver bij het centrum van Spijkenisse vandaag ligt. Er zijn veel en goede voorzieningen, zoals een supermarkt en een verzorgingshuis.

Ik heb mij opnieuw kandidaat gesteld voor de ChristenUnie-SGP Nissewaard. De reden is eigenlijk eenvoudig. De ChristenUnie-SGP Nissewaard is de beste partij in onze gemeente! Zij heeft de beste standpunten voor al onze inwoners. De ChristenUnie-SGP is een christelijke, consistente en constructieve partij. Daarin herken ik mijzelf. In Nissewaard gaan we vooral voor groen, sociaal en veilig! Er gaat veel goed, maar er zijn zeker zaken voor verbetering vatbaar. Op het gebied van de veiligheid moet het aantal woninginbraken terug en willen wij meer zichtbare handhavers in de wijken. Bij nieuwbouw en renovatie van wijken moet er veel groen in het straatbeeld terugkomen. Dat geldt ook voor het stadscentrum. De leegstand daar moet weg. Als er dan toch zoveel woningen bij moeten in Nissewaard, dan is het zaak dat daar goede starterswoningen en woningen voor ouderen komen. Het ouderenbeleid is trouwens een speerpunt voor de ChristenUnie-SGP. Er zullen de komende jaren veel ouderen bij komen in onze gemeente. Wij willen passende woningen en goede voorzieningen voor hen. En ja, de bereikbaarheid van onze gemeente, die moeten we natuurlijk ook in de komende periode gaan aanpakken.

Mijn Bijbelse boodschap aan de lezer is er één die mij al talloze malen blij heeft gemaakt, getroost en bemoedigd. En ik ben niet de enige. In Johannes 8 zegt Jezus: ‘Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Bernard Tebrugge (Spijkenisse, ChristenUnie)

Nr 2. Timo Tiggelman

Foto kandidatenlijst site Mijn naam is Timo Tiggelman. Ik ben 19 jaar, geboren in Breda en sinds een klein jaar woonachtig in Spijkenisse. Ik heb het grootste deel van mijn leven gewoond in Katwijk aan Zee, daarvoor in Geldermalsen. 

In het dagelijks leven studeer ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik studeer daar, naast een normale bachelor rechtsgeleerdheid, ook een notariële bachelor rechtsgeleerdheid. Ik ben dus veel bezig met inhoudelijke juridische vraagstukken die,
in veel gevallen, zich ook tot de politiek betrekken.

Naast mijn studie ben ik een echte SGP-Jongere. Bij de jongerenpartij van SGP ben ik zowel landelijk bij sociaaleconomische
zaken en de ledenwerving, als lokaal bij de commissie Katwijk actief. Ook heb ik in een campagnecommissie gediend. Ik stel mij binnen zulke organisaties op als een initiatiefnemer, iemand die het team op sleeptouw neemt en er voor zorgt dat wij de
organisatie dienen in de vorm van leuke activiteiten, campagnes of interessante statements en artikelen. Op deze manier kom ik ook veel in contact met andere SGP(J)’ers, daar kan ik veel energie uit putten. 

Ik kom oorspronkelijk uit PKN kringen, uiteindelijk heb ik zelf mijn weg op politiek en kerkelijk gebied moeten vinden. Die heb ik op politiek gebied uiteindelijk gevonden bij de SGP. De stabiliteit en het bijbelgetrouwde karakter van de SGP spreken mij erg aan. Ook op economisch gebied kom ik erg goed overeen met de SGP. Ik ben mij ervan bewust dat er, vooral in 2021, veel landelijke verschillen zijn tussen CU en SGP. De onderwerpen waar frictie is ontstaan vind ik niet terug op gemeenteraadsniveau, wij zitten in Nissewaard in een seculiere raad waar genoeg werk te doen is voor ons christenen. Het is daarom een goede zaak dat we samen blijven plakken en samen zoeken naar de weg van naastenliefde. 

Mijn persoonlijke focus zal de komende jaren zeker liggen op het sociaal domein, de jeugd stimuleren en sturen op het gebied van een gezonde levensstijl en mentale gezondheid, en de zondagsrust. Ik ben er van overtuigd dat ik met mijn achtergrond en mijn jonge bevlogenheid een stevige bijdrage kan leveren aan de fractie. Ik kijk uit naar de gemeenteraadsperiode 2022-2026 en ik ben er van overtuigd dat ik als raadslid de CU-SGP goed zal dienen. 

Timo Tiggelman (Spijkenisse, SGP)

Nr 3. Clasine Brak- van Doorn

clasine-brakMijn naam is Clasine Brak- van Doorn. Al een tijdje kijk ik mee met het reilen en zeilen van CU-SGP Nissewaard.

Dit jaar ben ik voor het eerst zelf verkiesbaar; ik sta als nummer 3 op de kandidatenlijst. Het is interessant om mee te praten over zaken die iedere inwoner van Nissewaard aangaan en mooi om te zien dat een kleine partij toch impact kan maken. Wat me bijzonder is opgevallen is de oprechte, integere en constructieve manier waarop er politiek wordt bedreven door onze partij en ik ben dan ook blij daar een steentje aan te kunnen bijdragen.

38 jaar geleden ben ik geboren in Spijkenisse. En eerlijk gezegd was ik altijd van plan om Spijkenisse zo snel mogelijk te verlaten en nooit meer terug te komen. Het gras lijkt elders immers altijd groener. Ik ben weliswaar een aantal jaren weggeweest maar sinds 2015 woon ik met mijn man en onze drie kinderen toch weer in Spijkenisse, tot volle tevredenheid. Onze gemeente heeft natuurlijk veel te bieden met haar prachtige dorpskernen, landbouw en bedrijvigheid, recreatiegebieden en een ruim aanbod aan allerlei voorzieningen. Op de fiets genieten van de Bernisse of met de metro snel naar Rotterdam, het is allemaal wel erg praktisch. Toch is dat niet de belangrijkste reden waarom ik me in onze gemeente thuis voel.

Sinds 1930 doet Harvard University onderzoek naar geluk. De opvallendste uitkomst van dit langlopende onderzoek is dat niet geld, werk, status of macht de belangrijkste factoren zijn die ons welbevinden bepalen. De belangrijkste factor is sociale verbinding. Fijne, betekenisvolle contacten zijn onmisbaar voor ons welbevinden. Het heeft een positieve invloed op ons geluk en onze gezondheid. Eenzaamheid daarentegen, is dodelijk.

In mijn werk, in de zorg, zie ik dagelijks hoe belangrijk het is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Om betekenisvolle contacten te hebben met familie of buren, op het werk en in de kerk of bij een vereniging. Sociale contacten zorgen ervoor dat we beter in ons vel zitten en dat we ons thuis voelen. Zelf ben ik gezegend met een uitgebreid sociaal netwerk, maar de individualisering is een groeiend probleem, ook in onze gemeente. Buurthuizen zijn wegbezuinigd, op de zorg wordt beknibbeld, mensen zijn minder betrokken op elkaar, ook binnen gezinnen. Niet alleen ouderen maar ook steeds meer jongeren voelen zich eenzaam of ongelukkig, met als gevolg een toenemende roep om zorg, terwijl de zorg de afgelopen jaren alleen maar verder is uitgekleed. Vechtscheidingen zijn een belangrijke oorzaak van het alsmaar stijgende beroep op jeugdzorg. Ook schulden zijn een belangrijke stressfactor in gezinnen en een belangrijke veroorzaker van eenzaamheid. En zo komen mensen in een vicieuze cirkel van ellende.

Lichtpuntjes zijn de vele vrijwilligers die zich inzetten om hun straat of wijk een fijnere plek te maken. Door activiteiten te organiseren of spullen in te zamelen. Bijzonder waardevol zijn ook de mantelzorgers, hun betrokkenheid en aandacht zijn helend in zichzelf. Maar mantelzorg is vaak ook erg zwaar.

De gemeente kan niet voor alles een oplossing geven. Allereerst hebben we onze eigen verantwoordelijkheid. Maar de gemeente kan wel ondersteunen, bij voorkeur in een vroeg stadium. Met een eerlijke en barmhartige benadering van kwetsbaren, kunnen we veel leed voorkomen of verminderen en uiteindelijk zorgt vroeg aangeboden hulp zelfs voor een kostenbesparing doordat grotere problemen voorkomen worden. Mantelzorgers verdienen ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van respijtzorg. Helaas blijken veel regelingen binnen het sociaal domein niet goed bekend bij mensen die hier baat bij zouden hebben. Voor er over nieuwe initiatieven gesproken wordt, moet de communicatie over bestaande initiatieven verbeteren, zodat iedereen de weg weet naar ondersteuning die nodig is. Want alleen als we omzien naar elkaar wordt Nissewaard een gemeente waar haar inwoners zich thuis voelen.

Clasine Brak- van Doorn (Spijkenisse, ChristenUnie)

Nr 4. Christiaan Pronk

ChristiaanPronkMijn naam is Christiaan Pronk en ik mag sinds kort een bijdrage leveren aan de SGP in Voorne-Putten.
Ik ben 30 jaar jong en ben geboren en getogen in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Sinds 2020 woon ik in Spijkenisse - Het Land, een leuke nieuwbouwwijk - met mijn vrouw.
Het werk als Accountmanager bij Bulthuis brengt mij veel sociale contacten en een breed inzicht van de maatschappij.
Deze twee dingen hoop ik samen te voegen met mijn christelijke basis en daarmee tot uiting te brengen in het politieke domein.
Mijn praktische instelling brengt hopelijk een goede balans tussen theorie en praktijk.
Op naar een mooie verkiezingscampagne en een positief SGP resultaat in Voorne-Putten!
Christiaan Pronk (Spijkenisse, SGP)

Nr 9. Wim Albus

kandidaat w albusMijn naam is Wim Albus. Sinds een jaar ben ik gepensioneerd, maar daarvoor was ik vooral bezig met informatieverwerking; lange tijd bij het Havenbedrijf, en daarna als consultant, en in beide functies vooral bezig met nieuws. Ik ben in 1987 getrouwd met Ria; onze twee zoons zijn al jaren het huis uit (en het schijnt goed te gaan...) Sinds 2011 zijn Ria en ik actief als leden van het Leger des Heils in Spijkenisse.  Belangrijke activiteiten zoals de buurthuiskamer en de kerkdienst  op zondagochtend liggen nu weer stil, maar we zien uit naar een herstart!

Vanuit mijn werkervaring wil ik bijdragen aan betere en betrouwbare informatie,  over de vraag of burgers bij de broodnodige informatie kunnen, over de vraag hoeveel daklozen er nou echt zijn, maar ook hoe veilig / onveilig het nou is op straat (en wat wij daarvoor kunnen doen). 

Ik zie de gemeenteraad niet zozeer als een orgaan waar je je gelijk kunt halen, maar vooral als een plek waar verschillende stromingen en groepen van mensen vertegenwoordigd zijn.  Die vertegenwoordigers, partijen en hun kandidaten, zijn niet perfect. Maar als bepaalde groepen van inwoners ondervertegenwoordigd zijn is dat slecht voor iedereen. Zoek daarom een partij uit die u aanspreekt en stem op hun lijst.  Als CU/SGP staan we duidelijk voor christelijke waarden.  En respect voor de ander en zoeken naar samenwerking horen daar onvoorwaardelijk bij.

Wim Albus(Geervliet, ChristenUnie)

Nr 12. Leo Harlaar

LeoHarlaarMijn naam is Leo Harlaar, geboren in Rotterdam op 01-09-1949, in 1972 getrouwd met Tineke. Samen hebben we 8 kinderen, 19 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Sinds begin 1974 wonen wij in Spijkenisse en zijn we lid van de Gereformeerde Gemeente, waarvan ik 43 jaar (parttime) koster ben geweest.

In de tijd dat ik nog betaalde arbeid mocht verrichten heb ik ruim 20 jaar bij de gemeente Spijkenisse gewerkt, eerst als meetassistent en daarna als medewerker post en archiefzaken. Daarna heb ik tot aan mijn pensionering als applicatiebeheerder gewerkt bij een detacheringsbureau.  

Omdat ik in Rotterdam ook al politiek actief was voor de SGP heb ik me gelijk aangemeld voor de plaatselijke afdeling, toen nog kiesvereniging. Vele jaren maak ik deel uit van het bestuur van de SGP-afdeling. Vrijwel vanaf het begin heb ik als fractieondersteuner meegewerkt. Ook heb ik aan de wieg gestaan van de huidige politieke samenwerking. Eerst in de combinatie SGP, RPF en GPV en nu de ChristenUnie. 

Een jaar of zes heb ik als Raadscommisielid (burgerraadslid) namens de ChristenUnie-SGP een steentje mogen bijdragen in de politieke besluitvorming van de toenmalige gemeente Spijkenisse.

Waarom doe je dat toch, ja waarom zoveel vrije tijd gestoken in de politiek. Het antwoord is eenvoudig: het gevoel dat het zo noodzakelijk is dat er, ook in een seculiere gemeente, politiek bedreven wordt op grond van Gods Woord. De Bijbel is een vast en onwankelbaar fundament. Dat betekent echter niet dat je bij elke gelegenheid als evangelist optreedt. Maar waar nodig, helder en zuiver, ageert tegen voorstellen die ingaan tegen wat God ons in Zijn Wet leert: “God lief te hebben boven alles en de naaste (ook de verre en ontheemde) als jezelf”. Daarbij bedenkend dat wij (allemaal en iedereen) de opdracht hebben om de aarde goed en zorgvuldig te onderhouden en te  gebruiken met eerbied voor de schepping en de schepselen, mens en dier.

Mocht ik daartoe geroepen worden, ben ik bereid mij daarvoor naar vermogen in te zetten.

Leo Harlaar (Spijkenisse, SGP)

Nr 13. Henriƫtte van Ek

HenriettevanekMijn naam is Henriëtte van Ek (37), sinds bijna 18 jaar samen met Cees Tebrugge, ook op de kandidatenlijst.

De ChristenUnie heeft mijn steun en mijn hart: met betrokkenheid, nuchterheid en bescheidenheid onze plek als christen in de samenleving innemen. Van invloed en betekenis zijn op de plek en met de gaven die God ons gegeven heeft. 

In mijn werk in de geestelijke gezondheidszorg spreek ik veel  mensen die worstelen met problemen van diverse aard. Het is elke keer weer bijzonder om te zien hoe mensen hun veerkracht hervinden, hoe ze ondanks moeilijke omstandigheden een weg weten te vinden en stappen vooruit maken. Hoe verschillend de problematiek zich echter ook uit, de onderliggende thema's komen vaak overeen, zoals gemis aan emotionele aandacht, prestatiedruk en overzichtsverlies door een grote hoeveelheid stress. 

Ik ben ervan overtuigd dat een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, waarin buren elkaar kennen, waarin we elkaar om hulp durven vragen en waarin een steunend netwerk aanwezig is voor mensen die tijdelijk of langer in een kwetsbare positie zitten, veel (psychische) problemen kan verminderen, misschien zelfs kan voorkomen. 

Aandacht voor kansen(on)gelijkheid, versterking van jeugdzorg, vermindering van stress door inzet van vaste contactpersonen (in plaats van veel goedbedoelende partijen) zijn hierin voor mij prioriteit. Onze God is een God die troost en bij ons is (1 Korinthe 1). Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat we daar altijd op mogen vertrouwen. Zoals er voor ons gezorgd wordt, mogen we er ook weer voor anderen zijn.  

Henriëtte van Ek (Spijkenisse, ChristenUnie)

 

Nr 14. Cees Tebrugge

Cees Tebrugge 01Mijn naam is Cees Tebrugge. Ik ben getrouwd met Henriëtte. In het dagelijks leven ben ik jurist op het gebied van bestuursrecht. Als ZZP'er heb ik verschillende opdrachtgevers. Daarnaast ben ik ouderling en scriba in De Ark in Spijkenisse. In mijn vrije tijd probeer ik elke week een potje te tennissen. In de politiek ben ik al jaren actief als bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging van de ChristenUnie. Voor mij zijn de bekende woorden uit Micha 6:8 inspirerend: 'Wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God'. Ik hoop dat we als partijen op die manier een positieve bijdrage kunnen leveren aan het gemeentebestuur.

Op de achtergrond
Als secretaris van ChristenUnie Nissewaard ben ik al vele jaren actief in de plaatselijke politiek. Mijn rol is redelijk op de achtergrond, maar dat vind ik prima. De veertiende plaats (van de vijftien) op de kandidatenlijst past daar wel bij. Graag wil ik me inzetten voor verbeteringen op de woningmarkt.
Woningmarktcrisis
In mijn werk als jurist omgevingsrecht heb ik veel te maken met gemeenten én met bouwplannen. Daarbij word ik geconfronteerd met de benarde situatie op de woningmarkt. Voor veel jongeren is een eigen woning onbereikbaar geworden. Mede door het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren zit de huizenmarkt op slot en zijn de huizenprijzen geëxplodeerd. De kabinetten Rutte hebben -vooral door de inbreng van de VVD- veel schade aangericht op de woningmarkt.
Coalitieakkoord stelt teleur
Reikhalzend werd uitgezien naar het nieuwe coalitieakkoord, maar de voorlopige voorstellen vielen mij erg tegen. De voorgestelde maatregelen zijn too little, too late. Op deze manier zal de woningnood alleen maar groter worden en blijven de prijzen hard doorstijgen. 
Het nieuwe kabinet schaft gelukkig wel de verhuurdersheffing af. Daarnaast investeert het kabinet in nieuwbouw (een miljard euro verdeeld over tien jaar) en in verduurzaming en renovatie van huizen (600 miljoen euro verdeeld over vier jaar). Maar dat zijn geen nieuwe uitgaven; het geld komt uit het gemeentefonds. De investeringen zijn te gering.
Groeiende ongelijkheid
Wat nog erger is: een echte hervorming van de woningmarkt blijft uit  De woningnood is niet alleen het gevolg van een gebrek aan nieuwbouw, maar ook van ongelijkheid. Zelf doe ik er trouwens ook een beetje aan mee. Mijn vrouw en ik verhuren twee woningen permanent. De huuropbrengsten zijn belastingvrij. Over het geld wat ik verdien met mijn dagelijks werk betaal ik zo'n 40% belasting. Maar over het geld dat ik verdien met niets doen (verhuren) betaal ik 0% belasting. Per saldo verdien ik aan de verhuur zowat meer mee dan met werken. Op deze manier stimuleert de overheid het verhuren van woningen en ontmoedigt de overheid dat we gaan werken voor ons geld. Nota bene in een tijd dat er overal tekort is aan arbeidskrachten! Doordat het zo aantrekkelijk is om te verhuren, worden in sommige gemeenten meer de helft van de woningen verkocht aan beleggers en kapitaalkrachtige particulieren. Het gevolg: starters hebben het nakijken en de huizenprijzen gaan sky-high.
Het vermaledijde 'H-woord'
Daarnaast is het kopen van een huis decennialang gestimuleerd, via de hypotheekrenteaftrek en soepele leennormen. De sociale huursector is juist verder gekrompen. Maar ook aan de ongelijkheid gaat het kabinet vooralsnog nauwelijks iets doen. De hypotheekrenteaftrek, een subsidie van zo’n 9 miljard euro per jaar op het kopen van een huis, wordt in het coalitieakkoord niet eens genoemd! Opvallend, omdat Nederland economische hervormingen moet doorvoeren om geld uit het Europese corona-herstelfonds te krijgen. De hypotheekrenteaftrek is daarbij meerdere keren aan de orde gekomen.
Huiswerk voor Hugo de Jonge 
Weliswaar verdwijnt de ‘jubelton’, de 100.000 euro die ouders belastingvrij aan hun kinderen kunnen schenken voor de aankoop van een huis. Maar denkt het kabinet hiermee, in combinatie met die kleine investeringen, werkelijk de woningmarkt uit het slop te trekken? Er zullen forse aanvullende maatregelen nodig zijn, zowel aan de bouwkant (onorthodoxe maatregelen) als door (fiscale) hervormingen van de woningmarkt. De nieuwe minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Hugo de Jonge, gaat binnenkort met aanvullende plannen komen. Hij zal alles uit de kast moeten trekken om het tij te keren. Ik wens hem daarbij veel succes!
7 suggesties voor Nissewaard
Wat is in Nissewaard nodig om op kortere termijn de ergste nood te ledigen? Hoe kunnen starters weer een kans maken op een eigen woning? Een zevental suggesties om de woningmarkt uit het slop te trekken:
1. Transformatie van leegstaande kantoor- en winkelpanden naar woningen. Zo kunnen in relatief korte termijn veel woningen aan de voorraad worden toegevoegd. 
2. Bouw van tijdelijke woningen. Flexibele woningen zijn een hoopvolle oplossing, denk aanTawny Houses die erg populair zijn bij jongeren. Tijdelijke woningen middels veel kortere juridische procedures worden gerealiseerd. Recente ontwikkelingen zoals fabrieksmatig huizen bouwen (prefab) en 3D printen van huizen kunnen hierbij belangrijke game changers zijn. Het zijn onorthodoxe oplossingen die aan het vraagstuk van snel en betaalbaar invulling geven. 
3. Groepswonen is een interessante vorm van samenleven die steeds vaker voorkomt in onze regio. Het helpt de woningmarkt en het werkt tegen eenzaamheid. Twee vliegen in één klap! Het wonen in een woongroep is voor voornamelijk 50-plussers een interessante optie, nu een plek in een verzorgingshuis op latere leeftijd er vaak niet meer is. Maar ook voor singles en gezelschapsmensen kan het aantrekkelijk zijn. De gemeente kan initiatieven voor groepswonen faciliteren door initiatiefnemers en bouwers met elkaar in contact te brengen en te helpen om initiatieven ook qua wet- en regelgeving mogelijk te maken.
4. Splitsen van woningen. Veel huishoudens leven in een woning die oversized is. Het delen van een bestaande woning of appartement is een interessante optie voor verkoop of verhuur in een krappe woningmarkt. Of voor een situatie waarbij meerdere generaties onder één dak wonen, zoals in een mantelzorgsituatie.
5. Er moet een zelfwoonplicht komen in Nissewaard, zodat beleggers (zoals ikzelf) worden geweerd en starters niet langer het nakijken hebben. 
6. Starterssubsidies moeten worden uitgebreid. Jongeren hebben vaak weinig kunnen sparen en hebben zodoende nauwelijks buffer voor de financieringskosten en eventuele verbouwkosten. Deze kosten kunnen niet meer direct bij de hypotheek worden meegefinancierd. De gemeente moet jongeren dit zetje in de rug blijven geven. 
7. Tot slot zijn er zichtbare kansen in het vergroten van de woningmobiliteit. Kijken we naar de doorstroming van huizenbezitters, dan zien we vaak dat de bewoner niet past bij de woning. Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is de senior die alleen of met z'n tweeën in een groot huis wonen. Waar de politiek zich blind staart op de bouw van starterswoningen, ligt een groot deel van de oplossing in de bouw van seniorenwoningen. Bijkomend voordeel is dat seniorenwoningen vaak een kleinere oppervlakte hebben en in de hoogte gebouwd worden waardoor er efficiënt gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare ruimte.
Ik hoop dat de plaatselijke politiek durft door te pakken. Hopelijk kan ChristenUnie-SGP -met mij vanaf de achtergrond- daaraan een steentje bijdragen.

Cees Tebrugge (Spijkenisse,ChristenUnie)