Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nr. 1 Bernard Tebrugge

Mijn naam is Bernard Tebrugge. Ik ben 49 jaar, geboren in Vlaardingen en woon al sinds 1969 in Spijkenisse. Ik ben in 1992 getrouwd met Sandra. We hebben drie dochters, waarvan de jongste nog thuis woont.

Ik ben sinds 1997 met veel plezier leerkracht in het basisonderwijs. Inmiddels heb ik in alle groepen 4 t/m 8 les gegeven. Dus alleen bij de kleuters niet. Ik zit in de gemeenteraad sinds 2008. Eerst in de raad van Spijkenisse en daarna, vanaf 2015, in die van Nissewaard.

In 1969 was ik één jaar toen mijn ouders en ik in de wijk Groenewoud in Spijkenisse gingen wonen. Tussentijds heb ik in de Gildenwijk gewoond, maar ben nu weer terug in Groenewoud. Onze wijk, de naam zegt het al, is groen, maar er is ook veel water. Groenewoud is ook een mooie, vrij rustige wijk die niet al te ver bij het centrum van Spijkenisse vandaag ligt. Er zijn veel en goede voorzieningen, zoals een supermarkt en een verzorgingshuis.

Ik heb mij opnieuw kandidaat gesteld voor de ChristenUnie-SGP Nissewaard. De reden is eigenlijk eenvoudig. De ChristenUnie-SGP Nissewaard is de beste partij in onze gemeente! Zij heeft de beste standpunten voor al onze inwoners. De ChristenUnie-SGP is een christelijke, consistente en constructieve partij. Daarin herken ik mijzelf. In Nissewaard gaan we vooral voor groen, sociaal en veilig! Er gaat veel goed, maar er zijn zeker zaken voor verbetering vatbaar. Op het gebied van de veiligheid moet het aantal woninginbraken terug en willen wij meer zichtbare handhavers in de wijken. Bij nieuwbouw en renovatie van wijken moet er veel groen in het straatbeeld terugkomen. Dat geldt ook voor het stadscentrum. De leegstand daar moet weg. Als er dan toch zoveel woningen bij moeten in Nissewaard, dan is het zaak dat daar goede starterswoningen en woningen voor ouderen komen. Het ouderenbeleid is trouwens een speerpunt voor de ChristenUnie-SGP. Er zullen de komende jaren veel ouderen bij komen in onze gemeente. Wij willen passende woningen en goede voorzieningen voor hen. En ja, de bereikbaarheid van onze gemeente, die moeten we natuurlijk ook in de komende periode gaan aanpakken.

Mijn Bijbelse boodschap aan de lezer is er één die mij al talloze malen blij heeft gemaakt, getroost en bemoedigd. En ik ben niet de enige. In Johannes 8 zegt Jezus: ‘Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Bernard Tebrugge (Spijkenisse, ChristenUnie)

Nr. 2 Jonathan Vroombout

Mijn naam is Jonathan Vroombout, geboren en getogen Spijkenisser, sinds 2016 getrouwd met mijn lieve Albertine en nadien woonachtig in Simonshaven. Nooit buiten de grenzen van ons huidige Nissewaard gewoond, waar ik toch wel een beetje trots op ben. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als administratief medewerker. In de kerkelijke gemeente waartoe Albertine en ik behoren, mag ik ambtsdrager en organist zijn. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 stel ik me nog een periode kandidaat.

Ik probeer met vallen en opstaan de Bijbel, het Woord van God, de leidraad te laten zijn in zowel mijn dagelijks leven alsook in mijn politieke handelen. De kern van het evangelie van Jezus Christus wordt voor mij compleet verwoord in Johannes 3:16: God heeft ons eeuwige behoud op het oog en wil ons daarom redden van de ondergang. Van deze Bijbelse boodschap hoop ik iets uit te mogen dragen, tot heil van onze naaste en daarmee van de gehele samenleving.

Een rechtlijnige, eerlijke, transparante, korte en bondige wijze van politiek bedrijven op alle niveaus vind ik erg belangrijk; daar wil ik me dan ook sterk voor maken! Hiermee wil ik mij voornamelijk richten op dat wat goed is voor Nissewaard. Dit betreft als vanzelfsprekend datgene waar de gemeente ook de regie over heeft. Inspraak van inwoners is daarbij van essentieel belang voor de besluitvorming: we hebben elkaar immers nodig. Ik doe daarom ook, in eerste instantie op onze achterbannen, maar niet minder op de andere Nissewaarders een beroep om proactief met politici mee te denken. Dit kan onder anderen door aanwezigheid bij vergaderingen, deelname aan de diverse bewoners- en kernplatforms of te schrijven aan raads- of collegeleden. Voor de bijzaken waarvan de regie bij andere bestuurslagen ligt kunnen de raads- en collegeleden goed als ‘kruiwagen’ dienen. Inwoners kunnen deze ‘kruiwagens’ kracht bijzetten door zelf ook hun vragen te stellen bij betreffende bestuurslagen; dit is wat mij betreft ook een belangrijke vorm van burgerparticipatie.

Mogen onze christelijke partijen om dit alles goed uit te kunnen voeren daarom op uw steun, stem en gebed rekenen?

Jonathan Vroombout (Simonshaven)

Nr. 3 Marc Hoogerwerf

Mijn naam is Marc Hoogerwerf (25) en ik woon in Abbenbroek. Op dit moment zit ik in de laatste fase van de opleiding Communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Als inwoner van één van de Nissewaardse dorpskernen wil ik dat het groen in de omgeving behouden en goed onderhouden wordt, dat de veiligheid in de gemeente gewaarborgd is en dat Nissewaard sociaal beleid uitvoert.

Tijdens mijn stage bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zag ik wat voor invloed de politiek heeft in het dagelijks leven van iedere burger. Lokale politiek staat nog dichterbij en gaat over zaken waar we elke dag mee te maken hebben. Ik vind het daarom belangrijk dat ook de kernen goed vertegenwoordigd zijn in het stadhuis in Spijkenisse. De onlangs overleden burgemeester Van der Laan gaf op het laatst als boodschap aan Amsterdam mee: ‘Wees lief voor de stad en voor elkaar’. Mijn inzet is om deze woorden ook voor Nissewaard in de praktijk te brengen.

Ik voel me aangesproken door woorden uit de Bijbel die de profeet Jeremia aan Joodse ballingen schreef: ‘Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’. Voor mij is dat een oproep om me in zetten voor Nissewaard!

Marc Hoogerwerf (Abbenbroek)

Nr. 5 Hans Harlaar

Mijn naam is Hans Harlaar en ik woon samen met mijn vrouw Judith en onze kinderen Joël en Silas aan de Snoekenveen in Spijkenisse.

Ik werk bij een keukenspecialist als keukenverkoper, en in mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn gezin. Daarnaast zet ik mij in voor jongerenvakanties voor jongeren met autisme.

Het woont heerlijk in Waterland omdat ik zo in de polders ben ik om van de natuur te kunnen genieten, maar toch ook de voordelen heb van het wonen in de stad. Wat ik een punt van aandacht vind in mijn wijk is de uitstraling ervan. Er wordt keihard gewerkt door gemeente en bewoners om de wijk leefbaar te houden, maar tegelijkertijd trekt het winkelcentrum leeg, stapelen de zakken vuil zich soms op en is er een honden- en kattenpoepprobleem. Het positieve verhaal is dat dit allemaal zaken zijn die heel goed en snel zijn aan te pakken. Zo liep ik laatst een meneer tegen het lijf die al mopperend met twee zakken vuil door de straat liep. Ik vroeg hem: wat scheelt eraan? De man luchtte zijn hart over het feit dat de containers zo snel vol zitten. Ik zei hem dat ik dit zou aankaarten bij Bernard Tebrugge (lijsttrekker CU-SGP) waarop hij enthousiast reageerde, ha! Dat is ook mijn club. Zo gezegd zo gedaan: in een mum van tijd had ik de toezegging van Bernard Tebrugge in een WhatsApp-bericht dat hij de eerstvolgende mogelijkheid zal aangrijpen om dit specifieke geval aan te kaarten bij de wethouder.

Ik geloof in deze praktische aanpak dicht bij de burger. Daarom stel ik mijzelf kandidaat.

Oog voor elkaar… met de daad bij het Woord!

Ik deel met u een bekend vers uit de Bijbel: En nu blijft geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde!

Kunt u daarmee instemmen? Stem dan 21 maart ChristenUnie- SGP.

Hans Harlaar (Spijkenisse)

Nr. 6 Anneke Guijt

Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Anneke Guijt, 50 jaar oud, wonend in Spijkenisse in de wijk de Akkers, getrouwd en moeder van 2 kinderen. De afgelopen 6 jaar heb ik als gespecialiseerd wijkverpleegkundige gewerkt in de nazorg voor mensen die een beroerte hebben gehad. Daarin ligt ook mijn politieke interesse, namelijk op het sociale vlak. Ik ben sterk geïnteresseerd in zaken rondom de WMO. Een aantal jaren heb ik mij als steunraadslid hiermee bezig gehouden. Hoe luister je naar je inwoners en kom je tot een verantwoorde keuze. Hoe ga je om met je minima. Daarin voel ik me thuis bij deze partij. In de zorg voor de inwoners van Nissewaard, die zich mogen ontplooien, initiatieven mogen nemen. Maar als het wat minder gaat, ook opkomt voor deze minderheden. Dat betekent voor mij als christen verantwoorde keuzes maken, een niet altijd gemakkelijke opdracht in deze tijd.

Anneke Guijt (Spijkenisse)

Nr. 7 Samuel Ekpo

Mijn naam is Samuel John Ekpo (40), ik ben getrouwd en woon in Spijkenisse. Opgeleid als theoloog/onderzoeker geef ik lezingen in kerken en geef ik les aan de bijbelscholen van The Redeemed Christian Church of God (RCCG). Daarnaast ben ik actief als chauffeur bij Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in Spijkenisse. In het vrijwilligerswerk dat ik doe bied ik begeleidende programma’s aan en heb ik gewerkt met vluchtelingen. Ik vind het fijn dat ik leef in een rustige, veilige en schone buurt. Wel zijn er meer sociale wijkactiviteiten nodig om een betere samenhang in de wijk te creëren. Pasgeleden is één van mijn buren overleden en niemand had het door, waardoor de politie een onderzoek moest instellen naar de doodsoorzaak. Met projecten waarmee je buren leert kennen bevorderen we samenwerking en is er meer waakzaamheid. Ik heb me kandidaat gesteld namens de ChristenUnie-SGP omdat ik wil werken aan goed bestuur, veiligheid en welzijn in Nissewaard. Ik ben geïnspireerd om met jullie Spreuken 29 vers 2 te delen: ‘Als de rechtvaardigen heersen, verheugt het volk zich; maar wanneer de slechten regeren, rouwen de mensen’.

Samuel Ekpo (Spijkenisse)

Nr. 9 Henriƫtte van Ek

Mijn naam is Henriëtte van Ek (33), sinds bijna 15 jaar samen met Cees. Overdag voer ik vaak intensieve gesprekken met mensen met diverse problemen vanuit mijn mooie en uitdagende baan binnen de geestelijke gezondheidszorg. In mijn vrije tijd ben ik juist graag buiten of met muziek bezig. Ons land en ook onze gemeente biedt enorme mogelijkheden, kansen en voorzieningen door bijvoorbeeld ontwikkelingen in technologie, gezondheidszorg en door het werk van welzijnsorganisaties. Tegelijk is er een groep mensen voor wie het (maatschappelijk) leven te ingewikkeld is geworden en die soms vergeten lijken te worden. Mijn ideaal is een woonplaats waarin mensen elkaar in hun straat en wijk kennen, steunen en opvangen waar nodig. Onze God is een God die troost en bij ons is (2 Korinthe 1). Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat we daar altijd op mogen vertrouwen. Zoals er voor ons gezorgd wordt, mogen we er ook weer voor anderen zijn.

Henriëtte van Ek (Spijkenisse)

Nr. 11 Mathieu Janssen

Ik ben Mathieu Janssen. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen waarvan er één thuis woont. In mijn vrije tijd speel ik tennis en verkondig ik graag de Blijde Boodschap. We wonen in de wijk Vogelenzang en genieten daar van de landelijke omgeving, met veel voorzieningen bij de hand. Onder andere het culturele leven van Spijkenisse spreekt me aan. Ik heb me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad namens de ChristenUnie-SGP omdat ik graag verandering wil aanbrengen in de tweespalt tussen autochtoon en nieuwkomer. Volgens mij is onderling begrip, en vooral aanpassing aan Nederlandse normen en wetgeving noodzakelijk. De boodschap die ik wil meegeven komt uit Mattheüs: ‘Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk.’

Mathieu Janssen (Spijkenisse)

Nr. 12 Jacolien Saarloos

Samen met mijn man Leo hebben we 3 dochters en schoonzonen. Tevens 4 kleinkinderen, waar ik de laatste jaren veel voor heb gezorgd. Nadat we van het akkerbouwbedrijf zijn verhuisd naar Abbenbroek ben ik, naast de werkzaamheden op de boerderij, actief betrokken bij verschillende activiteiten in de dorpskerk, bijvoorbeeld bij het organiseren van koffiemiddagen voor ouderen. Het is fijn om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen. De dorpskern wordt door de gemeente Nissewaard goed onderhouden en verbeterd zoals bijvoorbeeld de dorpsring en de muziektent. De dorpskerk, het dorpshuis, de basisschool en de winkel zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen voor onze inwoners, om een levendig dorp te blijven met betrokkenheid en meeleven met elkaar. Ook de sportclubs en verenigingen hebben onze steun nodig, om met al hun vrijwilligers goed te kunnen blijven functioneren. Maak er geen rommeltje van door al je troep op straat en langs de wegen te gooien. Het is ons aller verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien, zodat we veilig kunnen wonen in de dorpen en in de polder. Daarbij wil ik de bestuurders in onze gemeente helpen, door waardevolle informatie en opbouwende kritiek aan hen door te geven. Dit alles op een christelijke, consistente en constructieve manier!

Jacolien Saarloos (Abbenbroek)

Nr. 13 Cees Tebrugge

Mijn naam is Cees Tebrugge. Ik ben getrouwd met Henriëtte. In het dagelijks leven ben ik jurist op het gebied van bestuursrecht. Als ZZP'er heb ik verschillende opdrachtgevers. Daarnaast ben ik ouderling en scriba in De Ark in Spijkenisse. In mijn vrije tijd probeer ik elke week een potje te tennissen. In de politiek ben ik al jaren actief als bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging van de ChristenUnie. Voor mij zijn de bekende woorden uit Micha 6:8 inspirerend: 'Wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God'. Ik hoop dat we als partijen op die manier een positieve bijdrage kunnen leveren aan het gemeentebestuur.

Cees Tebrugge (Spijkenisse)

Nr. 14 Alfred van de Weg

Mijn naam is Alfred van de Weg (33). Samen met Carola en onze drie kinderen woon ik aan de rand van het pittoreske Abbenbroek. Op loopafstand van ons huis bevindt zich de ziel van het dorp, de eeuwenoude St. Aegidiuskerk. In mijn werk als predikant ga ik daar op zondag vóór. Mijn werk als predikant speelt zich echter niet af op een eiland in de samenleving, maar midden in de wereld. Vanuit de bron - de bijbel als Woord van God - zoek ik iedere dag verbindingen met mensen in allerlei segmenten van de samenleving. Mijn kandidaatstelling is een onderstreping van het feit dat ik me dienstbaar wil opstellen in kerk en samenleving. Ik herken me daarbij in de woorden van Dietrich Bonhoeffer, die de presentie van een christen in de samenleving als volgt typeert: ‘Bidden, wachten op God en het goede doen onder de mensen’.

Alfred van de Weg (Abbenbroek)